મહુધા નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી

  કર્મચારી નું નામ હોદ્દો કાર્યશ્રેત્રમાં આવતા કામની વિગત મોબાઇલ
સુભાષભાઈ એ શાહ ક્લાર્ક ઇનવર્ડ, આઉટવર્ડ, જનરલ સભા, કારોબારી, પ્રોસિડિંગ, ટેન્ડરી, લાઇટ, વિકાસ ના કામ, વ્યવસાય વેરો, તમામ ગ્રાટો, માહિતી અધિકાર 9879571575
બીજલકુમાર જે. પટેલ જન્મ મરણ અને લગ્ન નોધણી ક્લાર્ક જન્મ મરણ તથા લગ્ન નોધણી, ઈ.ચા.શોપ એક્ટ, ટેક્સ વસુલાત 9924890031
અર્પણભાઈ પટેલ એકાઉન્ટન્ટ અકાઉંટ વિભાગની તમામ કામગીરી 9033892593
બશીરહુસેન એ મલેક ક્લાર્ક વોટર વર્કસ, સફાઈ, ઇલેકશન, વસ્તી ગણતરી, દબાણ, રસ્તા રિપેરિંગ 9723251781
રજનિભાઈ એ પરમાર સમાજ સંગઠક બી.પી.એલ, લોન, ગરીબ કલ્યાણ મેળો, આવક ના દાખલા 97148 05547
જીમી કે પટેલ - ટેક્સ ના તમામ બિલો તેમજ નોટિસો ની વહેચની તથા અન્ય પરચુરણ કામ 9998881151
પ્રવીણ જી વાઘેલા કમ્પ્યુટર ઓપરેટર કમ્પ્યુટરની તમામ કામગીરી 9574733101
ફરીદબેગ એ મીરજા પટાવાળા ઓફિસ કામ 9601957173
મહમદહુસેન ડી. મલેક પટાવાળા ઓફિસ કામ -
જહીરૂદ્દીન એ કાજી વાયરમેન સ્ટ્રીટ લાઇટ રીપેરીંગ 9714406276
     

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 3524
All rights reserved @ Mahudha Nagarpalika

સંપર્ક:- મહુધા નગરપાલિકા, મહુધા
(O).0268-2572534  E-Mail : comahudha@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support