મહુધા નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી

  કર્મચારી નું નામ હોદ્દો કાર્યશ્રેત્રમાં આવતા કામની વિગત મોબાઇલ
ઇમ્ત્યાજહુસેન એ. મલેક ક્લાર્ક ઈનવર્ડ,આઉટવર્ડ,જનરલ સભા, કારોબારી, પ્રોસીડિંગ, ટેન્ડરિંગ 9879567505
સુભાષભાઈ એ શાહ ક્લાર્ક લાઇટ ,પાણી , વિકાસ ના કામ ,શોપ એક્ટ, પ્રોફેશનલ ટેક્સ તથા તમામ ગ્રાન્ટ 9879571575
ઐયુબખાન જી પઠાણ ક્લાર્ક વસુલાત,જન્મ મરણ, લગ્ન નોધની, ઈ-ગવર્નન્સ ને લગતી કામગીરી 9979196254
બીજલકુમાર જે. પટેલ જન્મ મરણ અને લગ્ન નોધણી ક્લાર્ક વસુલાત,જન્મ મરણ, લગ્ન નોધની, ઈ-ગવર્નન્સ ને લગતી કામગીરી 9924890031
સંજયકુમાર પટણી એકાઉન્ટન્ટ હિસાબ ને લગતી કામગીરી 90163 05658
બશીરહુસેન એ મલેક ક્લાર્ક સફાઈ,ઇલેક્શન,વસ્તી ગણતરી , દબાણ, રસ્તા રીપેરીંગ, માહિતી અધિકાર 9723251781
રજનિભાઈ એ પરમાર સમાજ સંગઠક બી.પી.એલ,લોન,ગરીબ કલ્યાણ મેળો,આવકના દાખલા 97148 05547
જીમી કે પટેલ સમાજ સંગઠક સખી મંડળ બનાવવાનું કામ 9998881151
પ્રવીણ જી વાઘેલા સમાજ સંગઠક સખી મંડળ બનાવવાનું કામ 9574733101
ફરીદબેગ એ મીરજા પટાવાળા ઓફિસ કામ 9601957173
જહીરૂદ્દીન એ કાજી વાયરમેન સ્ટ્રીટ લાઇટ રીપેરીંગ 9714406276
     

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 2763
All rights reserved @ Mahudha Nagarpalika

સંપર્ક:- મહુધા નગરપાલિકા, મહુધા
(O).0268-2572534  E-Mail : comahudha@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support